Badania wizerunku

Wizerunek nie istnieje w próżni. Skuteczność marki zależy od tego, jak jest postrzegana przez ludzi.

Odpowiednio przeprowadzone badania wizerunku pomagają projektować i weryfikować działania marketingowe. Są niezbędne zarówno w samym procesie brandingu, jak i w ramach długofalowej opieki nad marką. Aby ruszyć z budową czegokolwiek, trzeba najpierw dokładnie zbadać teren. Tworząc wizerunek, przeprowadzamy audyt, w ramach którego znajdują się: dokładny risercz, analiza firmy i jej konkurencji oraz badania wizerunku.

Wychodzimy z założenia, że mierzalne dane tworzą podstawę dla kreatywności i innowacyjności. Taka proporcja składników pomaga budować najtrwalsze rozwiązania. Badania wizerunku to ta gałąź naszej działalności, która – obok kategorii User Experience – prawdopodobnie najlepiej oddaje ideę Punktu Odniesienia. A to dlatego, że pozwala na skonfrontowanie ze sobą kilku perspektyw: właścicieli marki, odbiorców marki i nas – jej współtwórców.

Badania wizerunku dają wgląd w to, jak marka postrzegana jest z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Umożliwiają skorygowanie myślenia, nabranie dystansu i sformułowanie właściwych odpowiedzi. Oszczędzają czas i środki. Budują przewagę na rynku.

Badania wizerunku pozwalają sprawdzić poszczególne komponenty marki, takie jak logotyp, strona internetowa czy paleta kolorystyczna. Umożliwiają także zweryfikowanie poziomu identyfikacji z marką wśród pracowników firmy, co z kolei pozwala wprowadzać nowoczesne i skuteczne rozwiązania spod znaku employer brandingu.