Budowa wizerunku

Budowa wizerunku to sztuka wybiegania myślami kilka kroków do przodu.

Sam projekt marki to dopiero początek. By związać ze sobą klientów, pozyskać ich uwagę i zaufanie na dłużej, potrzebny jest czas i przemyślana strategia wizerunkowa. To moment, w którym z obserwatorów przeistaczamy się w uczestników. Perspektywę zewnętrzną zmieniamy na wewnętrzną.

Zanim przystąpimy do procesu budowy marki, musimy być pewni, że wiemy o niej wszystko, co na tym etapie możemy wiedzieć. Znamy jej grupę docelową, potrafimy określić cele, wskazać mocne i słabe punkty, a przede wszystkim – umiemy zdefiniować jej unikalność. Ta ostatnia może przybrać rozmaite postaci. Wyjątkowa historia powstania marki, innowacyjny produkt, który oferuje, filozofia, jaką kierują się stojący za nią ludzie i wiele, wiele innych. W ten sposób tworzymy trzon marki, ustalamy jej wartości i najważniejsze przymioty.

Wiedząc to wszystko, przygotowujemy dla naszego klienta indywidualny plan działania, proponujemy rozwiązania możliwe do zastosowania „tu i teraz” oraz w przyszłości, a także wskazujemy szanse, jakie warto wykorzystać.

Staramy się zawsze uzmysławiać klientowi, że długofalowy sukces jego marki jest możliwy tylko wtedy, gdy zbuduje on jej spójny, unikalny, zapadający w pamięć i angażujący emocje klientów wizerunek. 

Należy również pamiętać, że budowa wizerunku właściwie nigdy się nie kończy. O markę trzeba stale dbać, sprawdzać jej postrzeganie wśród odbiorców, weryfikować już obrane i wyznaczać nowe cele.