UX produktów i usług

Budujemy User Experience
w podejściu interdyscyplinarnym, łączymy projektowanie zgodnie
z założeniami Service Design
z budową strategi komunikacyjnych.

1 krok – Audyt sytuacji zastanej / Analiza UX

Czyli zrozumienie pozycji i wartości, które klient wypracował dotychczas, porównanie względem konkurencji i nakreślenie wstępnych zaleceń poprawy

2 krok –  Budowa strategi komunikacyjnej marki

Czyli szukanie przewagi rynkowej produktu / usługi klienta i formy komunikacji do jego grupy docelowej

3 krok –  Prototypowanie założeń

Czyli szybkie przedstawienie założeń w postaci makiet funkcjonalnych, na których możemy ocenić wartość zmiany oraz ich badanie / analizowanie.

4 krok –  Wdrożenie założeń

Czyli zbudowanie np. nowego logotypu, nowej / poprawionej graficznie i analitycznie strony www i nowych rozwiązań funkcjonalnych