Kategorie
Brak kategorii

Ogrody Geyera

Ogrody Geyera to zespół zabudowy wielofunkcyjnej wraz z rewitalizacją 19 zabytkowych budynków zajmujących 10,5 ha w Łodzi. W centrum miasta powstanie strefa gospodarczo-kulturowa, zawierająca pomieszczenia biurowo-handlowe, mieszkania, punkty gastronomiczne oraz strefę rekreacyjną.

Zakres:

Cel

Naszym celem było stworzenie równie innowacyjnego co pomysł, folderu. Chcieliśmy oddać spektakularność projektu, zwracając uwagę na rozmiar inwestycji i jej niepowtarzalność, dlatego folder przybrał rozmiar formatu A2. Przedstawiliśmy nie tylko wizualizację, ale takżę historię buudynków oraz możliwości, jakie inwestycja daje. Stworzyliśmy folder, który dzięki swojej formie, nie da o sobie zapomnieć i sprawi, że inwestorzy będą do niego wracać. Nasza współczesna interpretacja tego historycznego miejsca, wydobędzie z niego wszystkie najcenniejsze walory.

Kategorie
Brak kategorii

Krajowe Centrum Pacjenta

Krajowe Centrum Pacjenta to portal medyczny dostarczający rozwiązania webowe dla pacjentów i lekarzy. Nasz klient chciał wzmocnić rozpoznawalność swojej marki oraz wprowadzić skierowany do lekarzy system abonamentowy. Głównym zadaniem dla nas był rebranding marki i zbudowanie elementu USP (Unique Selling Proposition).

Zakres:

Key Visual

Analiza

Analiza wykazała, że wśród pacjentów odwiedzających stronę Krajowego Centrum Pacjenta przeważającą większość stanowią kobiety. To one najczęściej wyszukują lekarza i umawiają wizytę. Komunikację wizualną marki, w tym kolorystykę i kształty logotypu czy elementów strony internetowej, skierowaliśmy więc przede wszystkim do tej grupy.

Logo

Główną funkcjonalność portalu oparliśmy o geolokalizację. USP – Najbliższy dostępny lekarz działa w oparciu o wyszukiwarkę. Zanim wyszukasz lekarza, dostajesz powiadomienie który lekarz w twojej okolicy jest dostępny.

Do grupy lekarzy skierowaliśmy natomiast całą komunikację marki. Poprzez utrzymane w lekkim tonie zdjęcia i hasła odwołaliśmy się do ich negatywnego doświadczenia związanego z samodiagnozującymi się pacjentami i konkurowaniem z wirtualnymi diagnozami. Komunikacja miała na celu przekazać lekarzom, że KCP pomaga i rozumie ich frustracje.

Brand Book

Idea

Brand Book

Logo

Typografia

Papier firmowy

Wizytówki

Reklama

WWW

Poprzednia wersja strony KCP cierpiała na nadmiar treści. W nowej odsłonie staraliśmy się zsyntetyzować i uporządkować informacje tak, by użytkownik nie gubił się podczas poruszania się po portalu.

Makieta

Prototypowanie

All

Kategorie
Brak kategorii

Green World

Kategorie
Brak kategorii

Metal Tech Engineers

Dla MTES zaprojektowaliśmy logo, stronę internetową i system identyfikacji wizualnej. Jest to firma zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji stalowych, która łączy innowacyjność i dopasowanie do potrzeb klienta.

Zakres:

Logo

Cel

Naszym celem było uwypuklenie zalet firmy i ukazanie jej potencjału. Surowy charakter zdjęć nawiązuje do motywu stali oraz pomaga odbiorcy skupić się na treści. Ujednolicony wygląd strony sprawia, że zyskuje on spójny i przejrzysty styl. Porusza najważniejsze kwestie, bez przesytu informacji, subtelnie oddaje charakter firmy, czyli prostotę, solidność i dokładność.

Pętla tło

Samochód

Kategorie
Brak kategorii

Skromny Las

Kategorie
Brak kategorii

Onet

Analiza rzetelności i obiektywności informacyjnych materiałów dziennikarskich

Zakres:

Cel

Serwis internetowy Onet stawiając sobie za cel bycie serwisem o neutralnym nastawieniu, komunikującym w sposób nienacechowany politycznie oraz prezentującym najwyższej jakości treści informacyjne poprosił nas o realizację badań, których głównym celem była ocena dziennikarskich materiałów informacyjnych (DMI) tego portalu pod kątem ich obiektywności i rzetelności oraz porównanie ich z DMI trzech kluczowych portali konkurencyjnych. Projekt badawczy realizowany był w okresie ostatniego półrocza 2017 roku. W jego trakcie analizie poddanych zostało 1200 materiałów Onetu oraz łącznie 1200 materiałów portali konkurencyjnych.

Realizacja

Do realizacji tego zadania skompletowaliśmy zespół badawczy składający się z badaczy mediów i komunikacji wywodzących się z renomowanych polskich uczelni — Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół składał się z ośmiu badaczy, a kierownikiem projektu była medioznawczyni prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz z UJ.

Narzędzia

Projekt badawczy realizowany był w oparciu o autorskie narzędzia do analizy zawartości, a analiza przeprowadzona została na trzech poziomach. Pierwszym była statystyczna analiza zawartości, której głównym celem było określenie dominujących typów materiałów, poziomu realizacji wyznaczników obiektywności i rzetelności w badanych tekstach informacyjnych. Drugim poziomem była ilościowo-jakościowa metoda badań korpusowych koncentrująca się na dominującym w DMI słownictwie, uchwyceniu słów wartościujących oraz ocena zajmowanego stanowiska badanych portali informacyjnych. W końcu trzecim poziomem była dyskursywna i semiotyczna analiza jakościowa, dążąca do wskazania konkretnych problemów związanych z obiektywnością i rzetelnością DMI, wykorzystywanym językiem i obrazami.

Wynik

Wyniki badań przedstawione zostały w postaci czterech raportów badawczych oraz w trakcie prezentacji. Z finalnymi wnioskami zapoznane zostały także poszczególne redakcje w trakcie trzech spotkań w Warszawie i Krakowie. Zorganizowaliśmy również cykl warsztatów, których celem była poprawa jakości pracy dziennikarzy, w szczególności w aspekcie obiektywizmu i zrównoważenia informacji dziennikarskich Onetu oraz dostarczenie dziennikarzom serwisu narzędzi do indywidualnej kontroli i poprawy własnej pracy.

Kategorie
Brak kategorii

PS.Orchid

Kategorie
Brak kategorii

EduFox

Przeprowadziliśmy badania w kierunku najczęściej występujących problemów przedszkoli diagnozując elementy zajmujące najwięcej czasu.

Tak powstał najprostszy system do zarządzania placówką edukacyjną.

Zakres:

Logo

Cel

Celem EduFox jest oszczędność 70% czasu dyrektorom oraz właścicielom co powinno pozwolić im skupić się na lepszej komunikacji z rodzicami, czyli na lepszej jakości usług.

Film

Przygotowany materiał filmowy przedstawia w szybki sposób charakter systemu. Jest elementem szybkiej weryfikacji różnicy pomiędzy starymi systemami a EduFox’em

BigIdea

To nie jest administracja, to przyjemność

EduFox to program do zarządzania
zbiorową opieką nad dziećmi

Reklama adwords

Przygotowaliśmy zestaw reklam do wykorzystania w kampanii re-marketingowej.

Kategorie
Brak kategorii

ReplaceFood

Kategorie
Brak kategorii

Microboom