Kategorie
Brak kategorii

Participatory Culture and the Future of Democracy

Krakowska konferencja poświęcona rozwijającej się obecnie kulturze partycypacji, czyli komunikacji, której zaistnienie umożliwił rozwój nowych technologii.

Dzięki tzw. kulturze 2.0 ludzie z całego świata mają możliwość wspólnej wymiany idei, szerzenia wiedzy, współpracy poza oficjalnym nurtem i uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze społecznym i politycznym.

Kluczem do przedstawienia idei kultury partycypacji stała się dla nas sieć połączeń. Omawiany na konferencji model komunikacji znosi dotychczasowe społeczne i geograficzne podziały między ludźmi. Jego inkluzywność sprawia, że każdy jest mile widziany i ma możliwość wniesienia do całości swój punkt widzenia. Kultura partycypacji tworzy przestrzeń do wymiany myśli. Stawiamy również pytanie, czy ograniczanie rozwoju myśli i technologi poprzez różnego rodzaju patenty i formy rejestracji komercyjnej, nie stanowi zagrożenia dla ruchu partycypacji.

Tworząc wizerunek wydarzenia, opieraliśmy się na koncepcie komunikacyjnym związanym ze współpracą. Zależało nam na tym, by marka z jednej strony oddawała relacyjność, sieciowość i zbiorowy charakter nowego modelu kultury, z drugiej zaś, aby pokazywała, że jego istnienie jest możliwe dzięki aktywnym i twórczym jednostkom.

Stronę internetową wydarzenia wyposażyliśmy w interaktywną grafikę, która miała korespondować z tematyką konferencji. Klikając w dowolny punkt, użytkownik sam generuje ruch i sieć połączeń.

Sprawdź jak działa efekt na stronie